Urheilijan testaus

Urheilijoille tarkoituksen mukaiset, lajisuuntaiset tai lajikohtaiset testit ja niiden säännöllinen ja järjestelmällinen hyväksikäyttö ovat oleellinen osa nykypäivän valmennusprosessia.

Testiin tulee valmistautua kuten kilpailuun, mutta urheilijan ei tarvitse olla kilpailukunnossa testiin tullessaan. Testi on ensisijaisesti apuväline, jonka tarkoituksena on suunnata ja ohjata urheilijan harjoittelua tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

Testauksen tulee perustua laji-analyysiin. Urheilijan testipatteriston tulee pystyä määrittämään kaikki ne suoritukseen vaikuttavat fyysiset ominaisuudet, jotka rajoittavat urheilusuoritusta. Fyysiset ominaisuudet tulee voida luokittaa ja arvioida niiden kehittämistarve, huomioiden urheilijan ikä, sukupuoli ja harjoitusvaihe. Ominaisuuksia arvioitaessa on pystyttävä erottelemaan urheilijan heikkoudet ja vahvuudet.

Testausmenetelmien tulee olla niin tarkkoja, että niiden avulla pystytään todentamaan harjoittelun aikaansaamat muutokset. Näin testaus edesauttaa valmentajaa omien menetelmiensä kehittämisessä. Testausmenetelmien tulee olla sellaisia, että niiden avulla pystytään ohjaamaan harjoittelua yksilöllisesti tarkoituksenmukaiseen suuntaan.