TYKY - toiminta

Suunnittelemme ja toteutamme yrityksen TYKY - toimintaa tukevia, terveys- ja kuntoliikunnan tarpeisiin suunniteltuja kokonaisuuksia. Nämä kokonaisuudet suunnitellaan aina yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaan yksilöllisesti.

TERVEYTTÄ LIIKUNNASTA

Kuntoliikunnasta elämäntapa

Alkutestaus ja terveysliikunnan perusteet 3 h
Luento: Terveysliikunnan perusteet
Käytäntö: Aerobinen peruskuntotesti 4 x 1000 m

Peruskuntoliikunta ja laihduttaminen 3 h
Luento: Liikunta ja painonsäätely
Käytäntö: Peruskuntoliikunnan toteutus ajankohtaan sopivalla ulkoliikunnalla

Lihaksiston ja nivelistön toimintakykyisyys 3 h
Luento: Lihaksiston toimintaperiaatteet
Käytäntö: Aerobinen lihaskestävyysharjoitus ja venyttely

Peruskunto - henkistä hyvinvointia 5 h
Luento: Liikunnan vaikutus henkiseen jaksamiseen
Käytäntö: Pitkäkestoinen peruskuntoliikunta-vaellus

Reserviä elämään - tehokkuutta liikuntaan 3 h
Luento: Kunnon kehittyminen
Käytäntö: Suoritusreserviä kehittävän liikunnan toteutus ajankohtaan sopivalla liikuntatavalla

Lopputestaus ja ohjeet eteenpäin 3 h
Luento: Liikunta elämäntavaksi
Käytäntö: Aerobinen peruskuntotesti 4 x 1000 m