Tekniikka-analyysit

Suoritustekniikan analysointi ja arviointi tapahtuu ko. lajisuorituksissa filmianalyysin perusteella.

Tavoitteena analyysissä on antaa testattavalle tietoa suoritukseen liittyvistä virhetekijöistä, jotka voivat altistavat kuntoilijoita vammojen kehittymiselle. Omakohtaisen suorituksen näkeminen on tässä suhteessa ensiarvoisen tärkeää. Suorituksen havainnoinnin lisäksi analyysissä pyritään osoittamaan ne tekijät, jotka aikaansaavat ko. virhesuoritukset, jotta näihin tekijöihin pystyttäisiin harjoituksen avulla puuttumaan. Tärkeää luonnollisesti on myös pyrkiä selvittämään mahdolliset suoritusta "jarruttavat" tekijät - tekijät, joiden korjaaminen parantaa kuntoilijan suorituskykyä ko. lajissa. Analyysin perusteella annetaan myös harjoitusohjeet ko. virheiden korjaamiseksi.

Analyysissä käydään läpi ( esimerkki - juoksu )

1. Käsien käyttö
2. Ylävartalon ja pään asento
3. Askeleen tukivaihe
4. Askeleen ponnistusvaihe
5. Askeleen lentovaihe
6. Muuta - juoksurytmi

Tekniikan harjoittamisohjeisto:

1. Hermostolliset mielikuva harjoitteet
2. Liikemallin edellyttämät fyysinen valmiudet ( lihaskuntotekijät )
3. Hermo-lihasjärjestelmän yhteistyö eli koordinaatioharjoitteet
4. Lajikohtainen toistaminen muistijäljen aikaansaamiseksi ja sen vahvistaminen