Kestävyystestit

Ihmiselimistön aktiivisuus, toimintakykyisyys on keskeisesti riippuvainen ihmisen kyvystä tuottaa energiaa lihastyön tarpeisiin. Energiantuoton kannalta keskeisin tekijä ravinnon ohella on elimistön kyky toimittaa happea lihastyön tarpeisiin. Tästä ominaisuudesta käytetään liikunnassa termiä kestävyys.

Kestävyys on aerobisen (hapellisen) energia-aineenvaihdunnan järjestelmän toimintakykyä eriasteisessa työssä ja toiminnassa.

Aerobinen energiatuotto voidaan jakaa kolmeen hyvin tarkasti määriteltävään ja toisistaan selkeästi poikkeaviin alueisiin.

Aerobinen kynnys - peruskestävyys - peruskunto
Anaerobinen kynnys - vauhtikestävyys - maratonkunto
Maksimaalinen hapenottokyky - maksimikestävyys - maksimikunto

Kullakin aerobisen energia-aineenvaihdunnan tasolla on oma merkityksensä ihmisen aktiivisuuteen ja ihmiselimistön toimintoihin.

Aerobinen peruskuntotesti

Aerobinen peruskuntotesti

Olitpa sitten kuntoilun aloittaja, aktiivinen harrastaja tai urheilija, saat treeneistäsi enemmän irti kuntotestin jälkeen. Tarkka testi antaa pohjan henkilökohtaiselle, omien tavoitteiden mukaiselle kunto- ja liikuntaohjelmalle

Aerobinen peruskuntotesti
Kuntoilijan aerobinen peruskuntotesti ( Jääskeläinen 1985 ) on uusi, laaja-alainen ja yksilöllinen aerobista energia-aineenvaihduntaa, sydämen, hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyisyyttä kenttäolosuhteissa mittaava testi.

Testin toteutustapa

  • kävellen, hölkäten, juosten 4 - 6 x 1000 m / nousevalla rasituksella
  • voidaan toteuttaa myös hiihtäen, sauvakävellen, polkupyöräergometrillä, soutuergometrillä tai muilla kuormitustavoilla kuntoilijan harrastamasta lajista riippuen

Testissä mitataan

  • sydämen sykettä
  • vauhtia tai työsuoritusta
  • veren laktaattipitoisuutta

Testillä määritetään

  • Aerobinen kynnys - peruskestävyys - peruskunto
  • Anaerobinen kynnys - vauhtikestävyys - maratonkunto
  • Maksimaalinen hapenottokyky - maksimikestävyys - maksimikunto

Testin mittavirhe laboratoriotestiin verrattuna on +- 2 - 5 %. Tämän vuoksi testimme on tarkempi kuin aikaisemmat kuntotestit.

TesKun kuntotestistä saat tarkkojen tulosten lisäksi yksilöllisen liikuntareseptin kunnon kohottamiseen. Jos tulet testiin isommalla porukalla - esimerkiksi urheilujoukkueen tai työyhteisön voimin - saatte ryhmällenne myös palauteluennon.

TesKun yksilöllisiä peruskuntotestejä voi suorittaa eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Varmista lähin testipaikka TesKusta!

Aerobisen peruskuntotestin tarkka kuvaus

Syketasotesti

Aerobisen energia-aineenvaihdunnan tasojen määrittäminen voidaan testata myös verettömällä menetelmällä. Tämä menetelmä on soveltuva ja tarkoituksenmukainen lapsille ja nuorille, jotka kykenevät suorittamaan testin suhteellisen lähelle omaa todellista maksimiaan.

Tätä testiä voidaan käyttää myös niille liikunnanharrastajille, jotka haluavat suuntaa antavaa tietoa aerobisen kestävyysharjoittelun toteuttamisesta omassa liikuntaohjelmassaan.

Syketasotestin mittavirhe aerobisten kynnystasojen määrittämisen suhteen on kuitenkin merkittävästi heikompi, kuin aerobisen peruskuntotestin avulla määritetyt kynnystasot, johtuen yksilöllisistä tekijöistä.

Syketaso testi on siis sovelias terveille lapsille, nuorille ja myös eri lajien (ei kestävyyslajien) urheilijoille.

Epäsuora ergometritesti

Sykemittauksiin perustuvan perinteisen epäsuoran ergometritestin 3 - 5 x 4 min / nousevalla kuormituksella mittavirhe voi olla suhteellisen suuri ( 4 - 34 % ).

Tämän vuoksi asemamme suosittaakin ko. testiin liitettäväksi aina laktaattimittausta joka mahdollistaa, luotettavan ja tarkan kunto-ominaisuuksien määrittämisen ei vain maksimaalisen hapenottokyvyn, vaan muidenkin aerobisten ( hapellisten ) energiatuoton tasojen suhteen.

Tältä pohjalta voimme taata yksilöllisen liikuntareseptin toimivuuden eri tasoilla.

Ergometritesti käynnissä